Zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego – obowiązki i procedury dla wynajmujących

Wynajem mieszkania lub domu to coraz popularniejsza forma zarabiania dodatkowych pieniędzy. Jednym z obowiązków wynajmującego jest zgłoszenie faktum wynajmu do urzędu skarbowego. W tym artykule dowiesz się, jakie są obowiązki wynajmującego i jakie procedury należy spełnić, aby legalnie oddać nieruchomość w najem.

1. Kto musi zgłosić wynajem do urzędu skarbowego?

Każdy, kto wynajmuje część swojego mieszkania lub oddaje w najem całą nieruchomość, musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Dotyczy to zarówno wynajmu krótkoterminowego (np. na kilka dni), jak i długoterminowego. Obowiązek ten dotyczy także miejsc, które są oferowane w ramach sharing economy (np. przez Airbnb).

2. Co zawiera zgłoszenie wynajmu?

Zgłoszenie wynajmu powinno zawierać następujące informacje:
– dane osobowe i adresy obu stron umowy najmu
– informacje o nieruchomości, w tym jej adres i powierzchnię
– okres, na jaki zostaje udostępniona nieruchomość
– wysokość czynszu (wraz z kosztami ewentualnych opłat dodatkowych)

3. Jakie są konsekwencje braku zgłoszenia wynajmu?

Nie zgłoszenie wynajmu do urzędu skarbowego może skutkować nałożeniem na wynajmującego wysokiej kary. Wynikiem niezgłoszenia udostępnienia nieruchomości w najem może być również konieczność zapłacenia podatku od nieujawnionych przychodów.

4. Jak zgłosić wynajem do urzędu skarbowego?

Zgłoszenie wynajmu można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie. W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej, należy skorzystać z Portalu Podatkowego e-Deklaracje. Zgłoszenie można również złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą poleconą.

5. Czy zgłoszenie wynajmu trzeba złożyć raz na zawsze, czy co jakiś czas?

Zgłoszenie wynajmu trzeba złożyć jednorazowo, przed rozpoczęciem wynajmu. W przypadku zmiany umowy lub przedłużenia umowy, konieczne może okazać się przedstawienie nowego zgłoszenia. Warto pamiętać, że stosownie do przepisów, gle zatuowanie informacji mija się z celem.

Podsumowując, zgłoszenie wynajmu do urzędu skarbowego jest obowiązkowe, ale nie jest to skomplikowany proces. Obejmujący kilka informacji dokument można złożyć osobiście lub w formie elektronicznej. Brak zgłoszenia najmu może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi, dlatego warto wywiązywać się z tego obowiązku.

Możesz również polubić…