Ochrona odgromowa – skuteczne zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi

Ochrona odgromowa – skuteczne zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi

Każdego roku tysiące domów i budynków w Polsce narażone jest na wyładowania atmosferyczne. Mogą one spowodować poważne uszkodzenia konstrukcji, a nawet pożary. Ochrona odgromowa to skuteczne zabezpieczenie przed tymi zagrożeniami. W poniższym artykule dowiesz się, co to jest ochrona odgromowa, jak działa i jakie korzyści wynikają z jej instalacji.

1. Co to jest ochrona odgromowa?

Ochrona odgromowa to system urządzeń, które mają na celu zabezpieczenie budynków przed wyładowaniami atmosferycznymi. Składa się ona z trzech elementów: odgromnika, przewodów odgromowych i uziemienia. Odgromnik to urządzenie zamontowane na szczycie budynku, które przyciąga wyładowania atmosferyczne. Przewody odgromowe, zbudowane z metalowych rurek, przesyłają prąd wyładowania do uziemienia. Uziemienie to element, który odprowadza prąd do ziemi.

2. Jak działa ochrona odgromowa?

Ochrona odgromowa działa poprzez przyciąganie wyładowań atmosferycznych i skierowanie ich bezpośrednio do ziemi. Dzięki temu prąd wyładowania nie przechodzi przez konstrukcję budynku i nie powoduje uszkodzeń ani pożarów. Przewody odgromowe i uziemienie zapewniają również przepływ prądu, który nie przyczynia się do uszkodzeń.

3. Jakie korzyści wynikają z instalacji ochrony odgromowej?

Instalacja ochrony odgromowej przynosi wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

– ochrona budynku przed uszkodzeniami i pożarami,
– zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku,
– zmniejszenie szansy na bezpośrednie trafienie wyładowania w budynku,
– zwiększenie wartości nieruchomości,
– spełnienie wymagań prawa (budynki o wysokości powyżej 28 metrów muszą posiadać ochronę odgromową).

4. Jakie są rodzaje ochrony odgromowej?

Istnieją dwa rodzaje ochrony odgromowej: aktywna i pasywna.

Ochrona aktywna polega na wykorzystaniu odgromników, które przyciągają wyładowania atmosferyczne tak, aby przeprowadzić je bezpośrednio do przewodów odgromowych i uziemienia. Najskuteczniejsze są odgromniki klasyczne, które posiadają zwartą płytkę w kształcie pioruna.

Ochrona pasywna to stosowanie specjalnych materiałów, które zapewniają ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi. Najczęściej stosowane są warstwowe powłoki aluminiowe, które zapewniają odporność na wyładowania atmosferyczne.

5. Jakie są wymagania prawne dotyczące ochrony odgromowej?

W Polsce budynki o wysokości powyżej 28 metrów muszą posiadać ochronę odgromową zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN-EN 62305-3. W przypadku budynków o niższej wysokości ochrona odgromowa nie jest obowiązkowa, jednak zaleca się, aby została zainstalowana dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.

Możesz również polubić…